Disclaimer

Zelfpositiefleven.nl is ontwikkeld voor mensen met hiv met milde tot matige depressieve klachten. Zelfpositiefleven.nl is een zelfhulpprogramma dat deelnemers ondersteunt bij het verminderen van negatieve gedachten, gedrag en gevoelens. Door het programma te volgen krijgen deelnemers meer zicht op hun klachten en ontwikkelen zij vaardigheden om beter met hun klachten om te gaan.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De auteurs zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

De Universiteit Leiden kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts. De website bevat een online zelfhulpprogramma. Dit betekent dat de deelnemer verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid en actief elders hulp dient te zoeken als het niet goed gaat, of als er sprake is van een crisissituatie.

Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De Universiteit Leiden heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Zelfpositiefleven.nl is eigendom van de Universiteit Leiden. Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.